Werkwijze voor bedrijven

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de begeleidingsvraag in kaart te brengen. Vervolgens wordt een offerte opgemaakt. Na goedkeuring wordt het plan van aanpak uitgevoerd volgens de afspraken. Tussentijds wordt een feedbackgesprek ingepland voor tijdige bijsturing.

Hoe maakt u een afspraak?