Werkwijze voor groepen en gezinnen

GROEPEN

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Voor groepen wordt vervolgens een offerte opgemaakt. Na goedkeuring wordt het plan van aanpak uitgevoerd volgens de afspraken.

GEZINNEN

Eerste contact (60 minuten) gewoonlijk bij u thuis

Eerst wordt uw hulpvraag beluisterd. Ook het eet- en leefpatroon van het gezin wordt in kaart gebracht. Afhankelijk daarvan spreken we haalbare doelen af. We ronden af met een eerste advies.

Tweede consultatie (45 minuten, na 2 à 3 weken)

We gaan aan de slag met praktische situaties. Op uw maat krijgt u extra hulpmiddelen mee.

Opvolgconsultaties (30 minuten, om de 4 à 6 weken)

Uw gezin wordt stapsgewijs gecoacht naar een gezond eet- en leefpatroon dat bij uw situatie past. Afhankelijk van de noden en uw vraag vinden de consultaties met het hele gezin of met een deel van het gezin (bijv. enkel de ouders, enkel de jongere, enkel de jonge kinderen) plaats.

Hoe maakt u een afspraak?